Python változók kezelése


Mik is azok a változók? Aki már jártas egy kicsi valamilyen programozásban az most ne figyeljen ide. A többieknek pedig kezdjük a legelején.


Változó: egyszerű meghatározással olyan memória terület ami el van látva egy azonosító névvel és egy értéket tárol el.

Nézzük csak:

>>> a = 5

>>> a

5

tehát az első sorba kijelöltünk egy „a” azonosító nevű változót, aztán az egyenlőségjellel adtunk neki egy értéket, ez itt az 5. Valahol a gépünk memóriájában lefoglalódott egy bizonyos nagyságú tárterület ami az 5-ös értékét tárolja el, és „a” névre hallgat.


Vizuálisan úgy lehet elképzelni mint egy fiókos szekrényt. A legfelső fiókot elnevezzük „a” fióknak és bele teszünk 5 pár zoknit. Bármikkor nyissuk is ki az „a” fiókot mindig megtaláljuk benne az 5 pár zoknit (kivéve ha nem változtatjuk meg a zoknik számát.)


Térjünk vissza a változókhoz, bármikor meghívhatjuk az „a” változót, az hozza magával a tárolt értéket is.

>>> a

5

pl.: beírjuk a változó nevét és a következő sorba kiíródik a változó értéke.


Remélem ez így érthető volt a változók miben létéről, de vajon mért nevezik őket változóknak ha fix értékeket tárolnak?

Mint sokan már sejtik a változók értékei változhatnak, nem statikus értékek.

A zoknis fiókba bármikor rakhatunk be új zoknikat, illetve vehetünk is ki, így bármikor változhat az eltárolt érték.

>>> a = 5

>>> a

5

>>> a = 8

>>> a

8

>>>


Mint láthatjuk az első körben az a változónak az 5-ös értéket adjuk, ezt el is tárolja.

A második körben a változó értéke 8 lesz, és innentől már ez tárolódik.


Szóval a változók értékei, változtathatók bármikor.


Nézzük a Python változó kezelését:

Alap, hogy nincs deklarálás, vagyis nem kell meghatározni a változó típusát, ezt elvégzi helyettünk az interpreter. Miért is kellenek változó típusok?

Ez azért van mert különböző adatokat akarunk eltárolni változóinkba, igazából a különbözőség nem is igazán számít inkább csak az adat hossza.

pl.: a 0 és a 255 közti értéket egy byte-ban el tudjuk tárolni, viszont egy milliós értékhez már 4 byte szükséges.


Szóval a Python elvégzi a piszkos munkát. Be azonosítja a változóban tárolt értéket és a megfelelő típust rendeli hozzá.


Változó nevek


Milyen nevek adhatók változóknak?

Van egy két szabály amit evvel kapcsolatban be kell tartani:


Foglalt szavak a Python által használt parancsok, utasítások.


Változók értékadása


>>> a = 5

>>> b = 3.765

>>> szo = 'Python'

>>> b

3.765

>>> szo

'Python'

>>> a

5

>>>


Az első három sorban különböző értékeket rendelünk változókhoz, látható ez egyetlen egyenlőség jelel történik. A hozzárendelésnek van egy fontos szabálya:

a változó van az egyenlőség bal oldalán, az érték a jobbon. Fordítva hiba ként értékeli az interpreter.


a = 5 # helyes értékadás

5 = a # helytelen


A Python lehetővé tesz összevont értékadást is, ez így néz ki:

a = b = 15

itt mind két változó 15-ös számot tárolja el.


Párhuzamos értékadás:

a, b = 5.43, 11

itt a értéke 5.43, b értéke 11 lesz.


Változók értékkiolvasása


Kiolvasásnál elég a promt után beírni a változó azonosítóját és a következő sorban

megjelenik az értéke. Programon belül pedig a print() utasítással íratunk ki.

>>>a = 6

>>>a

6


>>>print(a)

6


Van egy utasítás amivel lekérdezhetjük a változó típusát:

>>> print(type(a))

<class 'int'>


az a változó int típusú, ez egy egészeket tároló típus, de ezekről majd később.


Dióhéjba ennyit a változókról, a megismerésük a tananyag előre haladtával kibövül.