Operátorok, és relációs jelek


Mik az operátorok?

A műveleti jeleket hívjuk így a programozásban, tehát a +, -, *, /, és még a %.

A % itt nem százalék számítást takar hanem maradékos osztást. Neve modolo jel.

Működéséről:

>>>10 % 3

1

ugyan úgy használjuk mint az osztásjelet, csak itt a végeredmény a maradék egész értéke lesz. A 10-ben a 3 megvan 3-szor, maradék az 1 amit a modolo osztásnál megkapunk.


Ezt elég sok logikai műveletnél felhasználhatjuk a későbbiekben.


A hatványozást a ** jelek képviselik:

>>> 9**2

81


Az operátorok mellé tartoznak operandusok is, ezek azok az értékek, változók amiken az operátorok segítségével műveleteket hajtunk végre.


Műveleti sorrend


A műveletek elvégzésének van egy sorrendje, prioritása, általánosan elmondható

itt is ugyan az érvényes mint a matematikában.

  1. zárójelek

  2. hatványozás

  3. szorzás, osztás

  4. összeadás, kivonás


Azonos prioritású műveletek esetén mindig balról jobbra hajtódnak végre a számítások.


Változókból, értékekből, operátorokból bonyolultabb kifejezések is összerakhatók, hogy mire is gondolok a következő példában bemutatom:

szo1 = 'ma'

ev, ho, nap=2018, 1, 2

print(szo1,ev,'.0',ho,'.0',nap,'. van, kedd')


ha csak a számokat nézzük kiszámolhatjuk az eltelt időt napokban az időszámítás kezdete óta:

print(ev*365 + ev/4 + (ho-1)*30 + nap, 'nap telt el i.u. 0 óta')

láthatóan ebben a kifejezésben érvényre jutnak az operatorok és a műveleti sorrend.

Elnézést kérek a hónap számítás miatt de itt csak leegyszerűsített számítás történt bemutató jelleggel.

Relációs jelek


A matematikából ismert jelek és programozási kifejezés.

< kisebb

> nagyobb

<= kisebb egyenlő

>= nagyobb egyenlő

== egyenlő

!= nem egyenlő


Az egyenlőről beszéljünk most egy kicsit, ez nem keverendő össze a változók értékadását segítő egyszeres egyenlőség jelel. Itt két érték összehasonlítását végezzük el az egyenlőség jelekkel.


A nem egyenlő kifejezés is érdekes lehet egyesek számára, de itt értelemszerűen akkor lesz igaz a kifejezés, hogyha a relációs jel két oldalán elhelyezkedő értékek nem egyenlőek.


a < 12 # a kifejezés igaz ha a kisebb mint 12

a > 4 # a kifejezés igaz ha a nagyobb mint 4

b <= 5 # a kifejezés akkor igaz ha b kisebb vagy egyenlő 5

c >= 11 # a kifejezés akkor igaz ha c nagyobb vagy egyenlő 11

f == a # a kifejezés igaz ha f értéke megegyezik a értékével

d != b # a kifejezés igaz ha d értéke nem egyezik meg b értékével

# a kettős kereszt a megjegyzések kiíratására szolgál programon belül.

Operátorok feladatai itt!