Operátorok – Megoldások


1.1

a, b, c = 28, 17, 6

print('a és b szám szorzata:', a*b)

print('b és c szám hányada:', b/c)

print('b és c szám egész maradéka:', b%c)


1.2

a, b, c = 5, 6, 7

print(a,'szám négyzete:',a*a,'köbe:',a*a*a)

print(b,'szám négyzete:',b*b,'köbe:',b*b*b)

print(c,'szám négyzete:',c*c,'köbe:',c*c*c)


1.3

d, m = 5, 15

r, pi = d/2, 3.14

print('A',d,'cm átmérőjű',m,'cm magasságú henger térfogata:',r*r*pi*m,'ᶟcm')


1.4

h, m, s = 15, 32, 24

print(h,'óra',m,'perc',s,'mperc:',15*3600+32*60+24,'mperc')


1.5

Az óra és perc egész számos kiíratásához kell használni az int() utasítást, ha a kinézeten javítani akarsz.

mp = 79682

h = int(mp / 3600)

m = int(mp % 3600 / 60)

mperc = mp % 3600 % 60

print(mp,'mperc:',h,'óra',m,'perc',mperc,'mperc')


1.6

mar = 5622 % 19

mar_4 = mar*4

print(5622,'és',19,'egész maradéka:',mar)

print('a maradék 4-szerese:',mar_4,'ennek hatványa:',mar_4*mar_4)


1.7

a, b, ms = 12, 25.378, 'gumi kacsa'

print(a,'típusa:',type(a))

print(b,'típusa:',type(b))

print(ms,'típusa:',type(ms))