Feltételek – Megoldások


2.1

szam = 16

if szam<16:

print(szam*10)

else:

print(szam/3)


2.2

szam = 33

if szam % 2:

print('páratlan')

else:

print('páros')

Kiegészítve a nulla felismerésével:

szam = 34

if szam % 2:

print('páratlan')

elif szam == 0:

print('nulla')

else:

print('páros')


2.3

szam = 22

if szam > 39:

print('negyvenesek közé tartozó szám')

elif szam > 29:

print('harmincasok közé tartozó szám')

elif szam > 19:

print('huszasok közé tartozó szám')

else:

print('tizesek közé tartozó szám'


2.4

m = 22

if szam < 25:

if szam >12:

if szam % 2 == 0:

print('ez egy 12-nél nagyobb, 25-nél kisebb, páros szám, értéke:',szam)
2.5

szam = 70

if szam % 2 == 0:

print('osztható kettővel')

if szam % 3 == 0:

print('osztható hárommal')

if szam % 5 == 0:

print('osztható öttel')

if szam % 7 == 0:

print('osztható héttel')