Bevitel


A Python mint minden programozási nyelv adatok bevitelére is alkalmas, itt az input utasítás szolgál adatok bekérésére.


szam = input('hány éves vagy?')
print('most',szam,'éves vagy')


Az első sorban a szam változóba kér be egy értéket az input utasítás segítségével. Itt értékadás után enterrel kell nyugtázni a bevitelt, csak ekkor folytatódik tovább a program futása. Tudnod kell, hogy az input szöveges típusba(str) olvassa be a megadott értéket, és szövegként is kezeli a program. Az általunk megírt kétsorosnál ez nem is okozott problémát, hiszen a printnek is mindegy, hogy milyen típust takar a szam változónév.

Mi történik akkor ha számolni szeretnénk a beírt értékel?
Rögtön hibaüzenetbe fullad a próbálkozásunk, szerencsére a python is tartalmaz típuskonverziókat ezek segítségével válik megoldhatóvá a feladat.

szam = input('hány éves vagy?')
print('most',szam,'éves vagy')
print ('dupla ilyen idősen',int(szam)*2,'éves leszel')
print ('fele ilyen idősen',float(szam)/2,'éves voltál')


Két konvertálást láthatunk a programban, az első egy egész típusú konvertálás:

int(szam) – itt a szam változóban tárolt szöveget(szövegként tárolt számot) átalakítja
egész típusú számá. Pl:: 12--> 12
Itt vigyázni kell arra, hogy bevitelnél semmilyen szöveges karaktert se tizedes számot
nem adhatunk meg, ellenkező esetben hibaüzenet a jutalmunk.


float(szam) – a szam változóban tárolt számot átalakítja tizedes számmá (lebegő pontos szám). pl.: 12 → 12.00
Itt a konverziónál csak a szöveges karaktereket kell mellőzni, az egészeket és a tizedes számokat is átalakítja.


Persze lehet rögtön az input elé is konvertálás tenni:


szam = int(input('kérek egy számot'))
print(szam*4)


szam = float(input('kérek egy számot'))
print(szam/4)

Működik egész és valós számokkal is.


Változók típusai

Az egész számokat mint láthattuk integer típusként menti el a python, ezt csak a szám nagysága befolyásolhatja. Az integer 4byte-on tárol, ez kb.: 2milliárdot jelent pluszba és mínuszba is. Ha ennél nagyobb a szám automatikusan long típusúvá válik. A long az integer határtól a végtelen nagyságig képes tárolni, csak az adott gép memóriája szabhat határt.

A valós számok vagy lebegőpontos számok a float típusba tárolódnak, a pontosságuk 12 számjegyig érvényes. Valós szám deklarálásához elég tizedes ponttal ellátott számot adni értékül a változónknak.


Itt még meg kell említeni a szövegek tárolására használt string típust. A szövegeket értékadáskor aposztrófok vagy idézőjelek közé tesszük.


szam = 231
nev = str(szam)+'gumibogyó'
print(nev)


Stringé is konvertálhatunk egész és valós számokat az str() függvény segítségével.
A szövegrészeket egyszerű plusz jelel fűzhetjük össze.


A sztring kezelésnek külön parancsai vannak amit egy másik cikkben lesz majd levezetve.