PROGRAMOZÁSI INDEX

Program szerkezet
setup() - beállítási programrész, eszközök meghatározására, beállítására szolgál.

loop() - fő programrész, visszatérő végrehajtás.

Alap utasítások

if() - feltételes utasítás, ha a zárójelben a kifejezés értéke igaz akkor végrehajtódik

else – az if után alkalmazzuk, ha nem igaz if értéke akkor hajtódik végre, jelentése: különben.

else if() - az if feltételbe ágyazva további feltételek is megadhatók ezzel az utasítás párral.

for() - számlálós ciklus, mindaddig végrehajtódik még a kifejezés értéke igaz.

switch case – esetválasztó (többfelé ágazó feltételes ciklus)

default – a case else-je, ha egyik eset se igaz akkor hajtódik végre.

break – kilépés a ciklusból (switch-case, while).

Digitális I/O

pinMode() - digitális lábak meghatározása ki- illetve bemenetként.

digitalWrite() - érték kiadása(kiíratása) digitális lábra.

digitalRead() - érték beolvasása az adott digitális lábról.


Analóg I/O

analogRead(x) – x analóg bemenet beolvasása

analogWrite() – PWM jel digitális kimenetre

analogReference() – analóg bemenetek referencia feszültség beállítása

Idő

delay() - várakozási idő megadása ezredmásodpercben.

delayMicroseconds() – várakozási idő megadása milliomod másodpercben.

millis() – a bekapcsolás óta eltelt idő ezredmásodpercben

micros() – a bekapcsolás óta eltelt idő milliomod másodpercben.

Véletlen szám

random() – véletlen szám generálás

randomSeed() – véletlen szám generálás kezdő érték megadása

Kommunikáció

Soros adatátvitel

Serial.begin() - soros kommunikáció átviteli sebességének beállítása

Serial.print() - kiíratás soremelés nélkül

Serial.println() - kiíratás soremeléssel

Serial.available() - változás érzékelése (soros monitor beviteli mező, vagy más beviteli forrás)

Serial.read() - bevitt érték kiolvasása 


Az összehasonlítás műveleti jelei

== egyenlő. (Nem ugyan az mint az = ! Ezt a programozásban értékadásra használják.)

!= jelentése nem egyenlő. pl.: a != b A kifejezés igaz ha a nem egyenlő b
< kisebb
> nagyobb
< = kisebb vagy egyenlő
>= nagyobb vagy egyenlő.


Összevont értékadás

i++ → i = i+1 (i értékét 1-el növeljük)
i-- → i = i-1
i+=y → i = i+y (i értékét y értékével növeljük)
i-=y → i = i-y
i*=y → i = i*y
i/=y → i = i/y

 

Logikai operátorok:

&& – és(and)

|| – vagy(or)

! – nem(not)

 

Matematikai függvények

min(x,y) – két szám közül a kisebbel tér vissza

max(x,y) – két szám közül a nagyobbal tér vissza

constrain(x,a,b) – x szám a és b közötti értékeivel tér vissza

abs(x) – a szám abszolút értékével tér vissza

map(szam,x1,y1,x2,y2) – változó értéktartományának arányos átkonvertálása új tartományba

pow(x,a) – számok hatványozása

sqrt(x) – szám négyzetgyöke


Beépített konstansok

HIGH/LOW – Magas/alacsony érték

INPUT/OUTPUT/INPUT_PULLUP – Bemenet/kimenet/felhúzó ellenállás bekapcsolás

true/false – Igaz/hamis

Változó típusok

int – Egész számok tárolására, 16 biten -32768-tól 32767-ig

unsigned int – Egész előjel nélküli számok tárolására 16 biten, 0-65535-ig

long – Egész számok tárolása 32 biten, -2147483648-tól 2147483647-ig

unsigned long – egész előjel nélküli számok tárolására, 0-4294967295-ig

byte – egész előjel nélküli számok tárolására 8 biten, 0-255

word – egész előjel nélküli számok tárolására 16 biten, 0-65535-ig

short – egész előjeles számok tárolására 16 biten, -32768-tól 32767-ig

float – lebegőpontos számok tárolása 32 biten,3.4028235E+38-3.4028235E+38, 6-7 tizedes pontoságú

double – dupla pontosságú lebegőpontos szám 32 biten

char – karakterek tárolására 8 biten, -128-tól 127-ig (ascll táblázat szerint)

unsigned char – számok tárolása 0-255-ig

String – karakter láncok tárolására

boolean – logikai típus 1 bites, felvehető értékei: true – false (igaz – hamis)

Arrays – tömbök, egy-egy típusú értékek halmaza, az értékekre index számokkal hívatkozunk