LCD kijelzők kezelése


Egy alfanumerikus, 2x16 karakteres lcd kijelző használatát mutatom be ebben a leckében.. Az arduinoban külön könyvtár kezeli az lcd kijelzőket, ennek használatával is megismerkedünk.

A projekthez következő alkatrészek szükségesek:

  • Arduino uno

  • Usb kábel

  • Próba panel

  • Összekötő vezetékek

  • LCD kijelző 2x16 karakteres

  • 10kohm-os poti

Lássuk a kapcsolást:

Az Arduino 6digitális kimenettel csatlakozik a kijelzőhöz, plusz 5V és GND .
Figyeljünk a megfelelő pontok összekötésére. A potival a kijelző kontrasztját állíthatjuk.
Ha az LCD kijelző nem rendelkezik tüskesorral akkor ezt nekünk kell beforrasztanunk a következő módon:
A 2x16 karakteres kijelzőhöz 16 pin szükséges egy ilyen tüskesort készítsünk elő.
Helyezzük be forrlyukakba, majd az egyik végétől kezdve forraszuk be sorba a tüskéket.
Ha ezzel elkészültünk máris illeszthetjük próbapanelünkre és vezetékelhetjük a kapcsolást.

Aztán jöhet a kód:

#include <LiquidCrystal.h>// lcd könyvtár inicializálása
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);// lcd-hez használt digitális kimenetek hozzárendelése

void setup(){

lcd.begin(16, 2); //kezdő lcd oszlopok és sorok száma
lcd.print("hello, world!");//szöveg kiíratása

}

void loop(){

lcd.setCursor(0, 1);// a cursor pozícióját az első oszlop második sorába helyezi
lcd.print(millis()/1000);//kiíratja a másodperceket

}
A programmal kiíratunk az első sorba egy helló Word felíratott, a második sorban pedig elkezdi számlálni a másodperceket.


Egy tovább fejlesztett projekt lcd kijelzőre


Ebben a leckében egy fény és egy hőmérséklet érzékelő mért értékeit íratjuk ki az
lcd kijelzőnkre. A fény érzékelésre az előző leckékben már megismert fotoellenállást használjuk,
a hőmérséklet mérésére pedig egy TMP36 hőmérséklet érzékelő ic-t.
A TMP36 egy három kivezetésű ic 5V, GND, és egy mért értéket továbbító láb. ami az Arduino
egyik analóg bemenetére csatlakozik.
Alkatrész lista:

- Arduino uno

- Usb kábel

- Próbapanel

- Összekötő vezetékek

- LCD kijelző (2x16 karakteres)

- Fotoellenállás

- TMP36 hőmérséklet érzékelő

- 10kohm-os poti

- 1kohm-os ellenállás

Lássuk a kapcsolást:


A poti most is az LCD kontrasztját szabályozza. A fotoellenállásból és az 1kohm-os ellenállásból
egy fesz osztót kell építenünk és a közös pontjukat az Arduino A1-es pontjához csatlakoztatni.
A Hőmérséklet érzékelő középső lábát pedig az A0-ás analóg bemenethez. A TMP36 ívelt fele
álljon az LCD fele.


Töltsük fel a sketch-et:

/*
Adafruit Arduino - Lesson 12. Light and Temperature
*/

#include <LiquidCrystal.h>//LCD könyvtár aktiválása
int tempPin = 0;//változók rendelése az A0-ás és A1-es lábhoz
int lightPin = 1;

// BS E D4 D5 D6 D7
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);//az LCD hozzárendelése az Arduino kivezetéseihez

void setup()
{
lcd.begin(16, 2);//LCD oszlopok száma ,sorok száma
}

void loop()
{
// Hőmérséklet a kijelzőn
int tempReading = analogRead(tempPin);// érték beolvasása az A0-ás lábról
float tempVolts = tempReading * 5.0 / 1024.0;// feszültség érték kiszámitása 0-5V között
float tempC = (tempVolts - 0.5) * 100.0;// a Celsius érték kiszámitása
float tempF = tempC * 9.0 / 5.0 + 32.0;// a Fahrenheit érték kiszámitása
// ----------------
lcd.print("Temp F ");// a Temp sablon kiiratás
lcd.setCursor(6, 0);// a kurzor pozicionálása a Temp sablon üres közepére
lcd.print(tempF);// a pillanatnyi F érték kiíratása a Temp sablonba

//Fényerősség a kijelzőn
int lightReading = analogRead(lightPin);//érték beolvasása az A1-es lábról
lcd.setCursor(0, 1);//kurzor pozicionálása a második sor elejére
// ----------------
lcd.print("Light "); // A Light sablon kiíratása
lcd.setCursor(6, 1);// A Ligh sablon utáni pozíció
lcd.print(lightReading);//A fényerősség kiíratása
delay(500);// fél másodperc várakozás
}


A hőmérséklet szenzor feszültség értékét feldolgozza Celsius ill. Fahrenheit fokra,
valamint a fény szenzor feszültségét digitalizálja 0-1023 közötti értékre, és végül
mind kettőt kiíratja az LCD kijelzőre.


A projekt az https://learn.adafruit.com/category/learn-arduino oldalól származik és Simon Monk munkája után készítettem, ahogy a legtöbb eddigit is, ha érdekel látogass el a honlapra.


További jó munkát!